Formular za upis

PODACI O DJETETU
PODACI O MAJCI
PODACI O OCU
OSTALE INFORMACIJE
Ubacite datoteke
Molimo Vas da datoteke šaljete u formatima JPG, PDF, DOC ili TXT. Scaniranje dokumenata dovoljno je u 150 DPI. Rezolucija fotografija neka bude najmanje 1024x768. Veličina slike neka ne prelazi 2 MB.
 

Napomene

Za upis djece u redovni cjelodnevni i skraćeni program Zahtjevu se prilažu:

 • preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih djeteta,
 • preslike osobne iskaznice oba roditelja ili potvrde o prijavljenom boravištu,
 • elektronički zapis o radnopravnom statusu sa HZMO-a ili potvrda poslodavca o zaposlenju za oba roditelja (ne starija od mjesec dana ili preslika obrtnice za roditelje obrtnike,
 • preslike rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih sve djece iz obitelji,
 • preslika dokumenta koji potvrđuje da je roditelj invalid Domovinskog rata,
 • preslika dokumenta koji potvrđuje braniteljski status roditelja
 • preslika zdravstvene dokumentacije za dijete ukoliko dijete ima teškoće u razvoju ili neke druge posebne potrebe (rješenje o provedenoj kategorizaciji CZSS)
 • preslika rješenja o udomiteljstvu, skrbništvu i brakorazvodu ili smrti roditelja, ili potvrda o rođenju (za samohranog roditelja koji nije bio u bračnoj zajednici)
 • preslika rješenja o doplatku za djecu
 • potvrdu škole / fakulteta da je roditelj učenik / redoviti student
 • preporuka CZSS,
 •  suglasnost lokalne jedinice o sufinanciranju za dijete iz druge lokalne jedinice

Za upis djece u program predškole uz Zahtjev se prilaže:  preslika rodnog lista

Izjavljujem i potvrđujem da su podaci navedeni u Zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni te ovlašćujem vrtić da iste ima pravo provjeriti, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima, a u svrhu sklapanja i izvršenja Ugovora o ostvarivanju odgovarajućeg programa predškolskog odgoja djeteta u vrtiću