N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta KUHAR/ICA – na neodređeno, puno radno vrijeme