Naša je VIZIJA biti vrtić u kojem se dijete osjeća sretno, sigurno i zaštićeno, u kojem se poštuje djetetova različitost te potiče razvoj individualnih sposobnosti i potencijala.


Naša je MISIJA :
  • odgojno-obrazovni rad temeljiti na djetetovim sposobnostima i omogućiti mu dovoljno prostora za istraživanje, stjecanje novih iskustava, pronalaženje vlastitih puteva razmišljanja, igre i učenja kroz igru, uz uvažavanje razvojnih i posebnih potreba i prava djeteta i poticanje njegove aktivne uloge u procesu
  • uključiti roditelje u stvaranje poticajnog okruženja za osobni razvoj djeteta u samosvjesnog, kreativnog i neovisnog pojedinca
  • osigurati kvalitetan obrazovni i stručni rad koji pruža najbolje razvoju djeteta
Close Menu