Krećemo se, mislimo i mijenjamo sve brže, a danas nam je više nego ikada, upravo zbog brzine življenja, potrebno stati i ne dozvoliti da bogata i šarolika tradicija u Hrvatskoj pada u zaborav. 

Kreiranje sredine, koja će kod djeteta poticati formiranje pozitivnog stava prema naslijeđu očuvanjem kulturnog identiteta i nacionalne pripadnosti, najsigurniji je put očuvanja baštine kod najmlađih sa kojima će se kroz igru i razne običaje nesputano razvijati individualne sposobnosti i sklonosti.
Prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu [8] „temeljna uloga predškolskoga odgoja i obrazovanja odnosi se na stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i posredno, kvaliteti njegova obiteljskog života.“
Poštujući Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece [9], ovaj program u prvi plan stavlja kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa, i uvažavanje djetetovih potreba i mogućnosti i u skladu s tim pedagoški utjecaj u duhu humanističkih vrijednosti.
Dijete u svakodnevnim situacijama, spontano usvaja značajke kulturne sredine kojoj pripada, uči o baštini svojih predaka, o sebi, a istodobno o različitim kulturama, o drugom i drugačijem kao nezamjenjivom izvoru duhovnog bogatstva čovječanstva.
Uzmemo li u obzir dinamiku mijenjanja običaja i nestanak njihove izvornosti u današnjem materijalnom i kapitalistički orijentiranom svijetu vrtićko okruženje smatramo posebno pogodnim za provedbu programa očuvanja tradicijskih vrijednosti.
U vrtiću je dijete svakodnevno u doticaju sa vrijednostima koje promiču očuvanje kvalitete kulturnih dobara, pozitivan stav prema nasljeđu, odgovorno ponašanje prema životnoj okolini, ljudima i svemu što nas okružuje.
Dijete su u kraćem programu dječjeg tradicijskog stvaralaštva u mogućnosti upoznavati različite elemente hrvatskog tradicijskog stvaralaštva, osobito etnomuzikološkog stvaralaštva (tradicijska glazba, glazbala, načini izvedbe) i običaje vezane uz životni ciklus i godišnja doba.
Značaj narodnog stvaralaštva u odgoju pomoću glazbe je višestruk i višeznačan. Dijete uvodimo u aktivnost doživljavanja, spoznavanja i stvaranja naše kulturne, nacionalne, vjerske i tradicionalne baštine. Prenoseći narodno stvaralaštvo na najmlađe naraštaje nastavljamo tradiciju i zalog očuvanja tradicionalnih vrijednosti.

Ciljevi:

– senzibilizirati dijete za otkrivanje i doživljavanje bogatstva tradicionalnih kulturnih vrednota sredine u kojoj živi
– razvijati uvažavanje i poštivanje različitih kultura i njihovih vrijednosti

Zadaće:

– čuvanje i njegovanje tradicijske baštine, osobito tradicije uže okoline u kojoj dijete živi (vrtićko okruženje učiniti mjestom za prepoznavanje, istraživanje i njegovanje različitih elemenata tradicijske baštine
– utjecaj na razvoj glazbenog i plesnog stvaralaštva kroz aktivnosti temeljene na sadržajima tradicijskog nasljeđa
– razvijanje socijalnih i komunikacijskih vještina, osobito vezanih uz suradnju s drugima i njegovanje osjećaja pripadnosti grupi

USTROJSTVO PROGRAMA

U kraći program dječjeg tradicijskog stvaralaštva uključuju se djeca u dobi od treće do sedme godine života. Program se provodi nakon redovitog programa dva puta tjedno po 45 minuta, u skupinama s do 15-ero upisane djece.
U realizaciji programa sudjeluju odgajateljice sa završenom edukacijom “Dječje folklorno stvaralaštvo i njegova scenska primjena“ Gorana Kneževića, plesnog pedagoga i koreografa na području scenske primjene folklora.

Close Menu