Dječji pjevački zbor Kosjenka

Predškolska dob intenzivno je razdoblje učenja, upoznavanja s novim iskustvima, a poznato je da bavljenje glazbom u ranoj dobi kod djece neposredno povoljno utječe na razvoj kognitivnih sposobnosti, emocionalni razvoj i općenito na cjelokupni razvoj ličnosti.
Glazba obogaćuje i oplemenjuje život u predškolskoj ustanovi što predstavlja dio njezina kulturnog identiteta. Glazbenom umjetnošću potičemo kritičko i estetsko promišljanje, stvaralački proces, te promičemo kulturu življenja i vrijednost cjeloživotnog učenja i stvaranja.
Za razvoj glazbenih sposobnosti, koje su složene mentalne funkcije, uz značajan udio genetskih činitelja i vlastite aktivnosti svakog pojedinca, presudne su godine najranijeg djetinjstva te poticajna razvojna sredina.
Stručno vođeni program kod djece razvija kreativnost i opći interes za umjetnost, posebno ljubav i interes prema glazbi.
Imajući u vidu spoznaje o razvoju djetetovih glazbenih sposobnosti, osnovali smo dječji pjevački zbor pod nazivom „Kosjenka“. Putem glazbenih aktivnosti, koje  su realizirane kroz igru, nastojimo što uspješnije ostvariti cilj glazbenog odgoja.
Cilj:
– putem rada u pjevačkom zboru kroz glazbena iskustva razvijati estetski potencijal u djeteta, poticati upoznavanje ljepote te omogućiti mu da doživi glazbenu umjetnost
Zadaće:
– ispitivanje i provjeravanje glasovnih mogućnosti pojedinačno svakog djeteta, kvalitete disanja tijekom pjevanja, razvijanje sluha i glazbenog pamćenja
– rad na razvijanju aktivnog govora djece te utjecanje na razvoj bogatstva iskustava iz šire okoline putem različitih glazbenih aktivnosti (pjevanje, sviranje, izgovor brojalica te stvaranje istih)
– intenzivno slušanje pomno odabrane glazbe u skladu s razvojnim karakteristikama djece te zadovoljavanje njihovih potreba kroz istu aktivnost
– uvježbavanjem, putem poznatih pjesama, igara s pjevanjem, brojalica, razvijati kod djece samostalnost u izvođenju, aktivno slušanje drugih (odgojitelja i djece) te njegovati istim izražajno i povezano izvođenje glazbenih djela
– aktivno sudjelovanje u stvaranju scenskih nastupa (radovanje u pripremi nastupa, odijevanje, pravilno držanje u sjedećem, stojećem položaju te izvođenje plesnih koreografija prilikom istog)
– razvijanje grupne suradnje i zajedništva te doživljaj uspjeha kroz kontinuirane koncerte
– razvijanje pozitivne slike o sebi, samopoštovanja kroz kvalitetno izvođenje pjesama, igara s pjevanjem, brojalica, te intenzivan rad na stvaralaštvu u glazbenom izričaju

USTROJSTVO PROGRAMA

Program se provodi s djecom u dobi od treće do sedme godine života. U grupi će biti 15-20 djece, a ukoliko ima više interesa program se provoditi u više grupa.
Vrijeme održavanja:
– dva puta tjedno nakon primarnog programa
– trajanje proba: 30 minuta
Posebno se dogovaraju koncerti, izleti, posjete.
Program vodi ravnateljica Ljubica Ivšić i odgojiteljica Vesna Pravdić.
Provjeru kvalitete organizacije rada vršiti će stručni tim Vrtića.