U današnje vrijeme, zahvaljujući brojnim znanstvenim istraživanjima iz područja neuroznanosti i neurolingvistike poznate su činjenice o pozitivnim učincima ranog učenja stranog jezika već od najranije dobi djeteta. 

Dobrobit za dijete očituje se u razvoju komunikacijskih, jezičnih, kognitivnih i akademskih vještina, odnosno povoljnim učincima na cjelokupni razvoj djeteta.
Sve je izraženija potreba za znanjem stranog jezika uslijed globalizacije društva te se javlja sve veća potreba za uspostavljanjem uspješne komunikacije ljudi iz udaljenih krajeva svijeta. 

Dovoljno ranim početkom učenja stranog jezika pridonijet će se razumijevanju i stvaranju pozitivnih stavova prema drugim kulturama i narodima.
Osim toga, djeca koja započnu s učenjem stranog jezika u ranoj dobi bolje razumiju i svoj materinji jezik, jer postaju svjesna jezika kao fenomena.
Upravo iz tih razloga, poznavajući dobrobit ranog učenja stranoga jezika za djecu predškolske dobi, odlučili smo u naš vrtić uvesti kraći program ranog učenja engleskog jezika.

Cilj:
– obogaćivanje djetetovih iskustava i spoznaja
– senzibiliziranje djece za strani jezik na njima primjeren način, bogatim i poticajnim okruženjem kroz igru, druženje i suradnju u spontanoj interakciji sa odgojiteljem i drugom djecom.

Zadaće:
– postupno izražavanje na engleskom jeziku, prema mogućnostima djeteta
– usvajanje i proširivanje jezičnog vokabulara kroz tematske sadržaje prilagođeno dobi, interesima i potrebama djece
– poticanje ispravnog izgovora, artikulacije i intonacije
– poticanje interesa za druge narode i države

Ustrojstvo programa

Kraći program ranog učenja engleskog jezika provodi se nakon redovitog programa dva puta tjedno po 30 minuta. Formirane su skupine od šest do petnaestero djece u dobi od četiri do sedam godina.
Prema dobi i predznanju engleskog jezika djece, program je podijeljen u dva stupnja:
• skupina za djecu od četiri do šest godina starosti koja se po prvi puta susreću s učenjem engleskog jezika (početni stupanj)
• skupina za djecu od pet do sedam godina starosti koja nastavljaju učenje engleskog jezika nakon već završenog početnog stupnja, ili imaju predznanje jezika iz drugih izvora (napredni stupanj)
Program provodi stručno osposobljen odgojitelj Robert Gorenak.

Close Menu