UVOD

 

Već dugi niz godina djecu osvještavamo o važnosti očuvanja okoliša i cjelokupnog održivog razvoja kroz različite aktivnosti i projekte u svim našim objektima; razvrstavanja, recikliranja i ponovne uporabe otpada, uređivanja okoliša (uređenje povrtnjaka, cvjetnjaka, održavanja čistoće zelenih površina), zdravog živjenja, zaštite prava djece i sl. Naš slijedeći korak je provoditi program Eko škole, dobiti povelju statusa Međunarodne Eko škole i postati nositelj Zelene zastave, postati Eko vrtić.
Tijekom prethodne pedagoške godine osmislili smo i prezentirali projekt „Park osjetila“ koji je prošao na natječaju „RTL i INA pomažu djeci“ te smo dobivena sredstva uložili u njegovo uređivanje. Taj korak je bio poticaj za uvođenje nekih novih projekata i proširivanje postojećih u odnosu na sve segmente održivog razvoja. Posebice se želimo orijentirati na teme otpada(razvrstavanje,recikliranje i iskoristivost) ,vode, energetske učinkovitosti i racionalno korištenje istog.

Cilj projekta Eko škole je razvoj ekološke svijesti kao uvjeta održivog razvoja,senzibiliteta za zaštitu i očuvanje prirodnog okoliša.
Zadaće koje želimo projektom Eko škole ostvariti su poticanje istraživačkog odnosa djeteta prema prirodi koja ga okružuje i njezinom očuvanju. Poticanje odgovornog odnosa prema energiji i otpadu te spoznaje o njegovoj iskoristivosti , usmjeravanje interesa prema važnosti čistog zraka, vode i tla te stvaranja navika zdravog življenja. Razvoja mišljenja i razumijevanja odnosa žive i nežive prirode. Poticanje na kreativno izražavanje u različitim medijima. Poticanje razvoja socijalnih kompetencija i pozitivne slike o sebi i razvoja emocionalne inteligencije.

Projekt je namjenjen djeci srednje i starije vrtićke dobi u objektima: Maslačak, Radost, Tratinčica i Sunce. Nosioci projekta su skupine: Loptice objekta Tratinčica, Duge i Tintilinići objekta Maslačak, Medvjedići i Zečići objekta Radost, Dobre osice objekta Sunce.
Strategiju djelovanja obuhvaća istraživanje kroz različite eko aktivnosti i projekte u vrtiću, izvan vrtića i u široj društvenoj zajednici, utvrđivanje postojećih problema u okolišu i mogućnosti rješenja, suradnja sa svim čimbenicima i uključivanje svih struktura, obilježavanje svih važnih Eko datuma i Projektnog dana kroz raznovrsne aktivnosti, djelovanje Eko patrola, prikazivanje eko-aktivnosti u svim medijima.

Misija; održivi razvoj je složen proces koji sadrži komponente zaštite okoliša i kao takvog želimo ga integrirati kroz sve segmente u svakodnevnim životnim situacijama i aktivnostima našeg okruženja koje treba biti poticajno, osmišljeno za istraživanje i stjecanje novih iskustava i znanja djeteta o sebi, drugima i svemu što ga okružuje.
Ivana Pandurić, odg.

 

PLAN DJELOVANJA I PROGRAM RADA

Na osnovi ocjene stanja okoliša timski smo izradili plan i program djelovanja koji je ujedno i bit programa Eko-škole.
Od ponuđenih tema odabrali smo sljedeće:
1. Skupi, recikliraj i ponovno upotrijebi – OTPAD
2. VODA – izvor života
3. PRIRODA I VRTIĆKI OKOLIŠ
4. Obilježavanje važnih datuma ekološkog kalendara
Prema planu djelovanja sukladno GPP-u sastavili smo program.

 

ULOGA OTPADNOG MATERIJALA U KREATIVNOM MEDIJU I PONOVNA UPORABA U DJEČJOJ IGRI

Otpadni materijal kojeg u domaćinstvu ima posvuda možemo iskoristiti u dječjoj igri i stvaranju.
Igra i stvaranje s pedagoški neoblikovanim materijalima svestrano potiče dječji razvoj.
Koristeći takve materijale recikliramo i učimo djecu reciklirati.
Takav materijal ne košta – ništa.

Što je najvažnije – mijenjamo i svijet u kojem živimo na bolje!

Reciklirani predmeti predstavljaju dobar primjer djeci kako se otpadnim materijalima može „udahnuti novi život“.

Close Menu