MASLAČAK JE TAJ
NAJLJEPŠI ZNAJ
U NJEMU SADA PRAVI RAJ.
TRATINČICA MALA
LATICE SVOJE
PONOSNO SUNCU
POKAZALA BOJE.
SUNCE RADOSNO
DOČEKALO CVIJEĆE
TRATINČICI, MASLAČKU
LICE OKRENUT NEĆE.
RADOST JE TOČKA, VRTIĆ JE NAŠ
ZA SISAK NOVI JEDINO ZNAŠ.

Close Menu