EKO kodeks

EKO KODEKS
DJEČJEG VRTIĆA SISAK NOVI

Čuvaj prirodu
Voli je ti
Jer ona će
Ti znati
Zahvaliti.
Eko ekipa
To smo mi
Prirodu čuvajmo
Složno svi.
EKO je trava
EKO je voda
EKO je cvijeće
EKO je ljepota
EKO je vrijednost života.