ULOGA OTPADNOG MATERIJALA U KREATIVNOM MEDIJU I PONOVNA UPORABA U DJEČJOJ IGRI


Otpadni materijal kojeg u domaćinstvu ima posvuda možemo iskoristiti u dječjoj igri i stvaranju.
Igra i stvaranje s pedagoški neoblikovanim materijalima svestrano potiče dječji razvoj.
Koristeći takve materijale recikliramo i učimo djecu reciklirati.
Takav materijal ne košta – ništa.

Što je najvažnije – mijenjamo i svijet u kojem živimo na bolje!

Reciklirani predmeti predstavljaju dobar primjer djeci kako se otpadnim materijalima može „udahnuti novi život“.

Održiv razvoj je važan problem društvene zajednice i odgojno-obrazovnog sustava. Pri otkrivanju kreativnih načina ponovne uporabe otpadnih materijala bit je da otpad pretvaramo u iskustvo novog učenja za djecu. Ovo je proces koji ima smisla za razvoj djece, ali i za njihovo okruženje. Takav projekt povezuje užu i širu društvenu zajednicu i dječje vrtiće te stvara svijest da se od vlastitog otpada stvara nešto korisno i čuva priroda, a time i planeta Zemlja.

Materijali koji se pritom koriste pružaju djeci priliku da se predmetima iz stvarnog svijeta koji bi bili odbačeni jer su smeće i neugledni, igraju, upoznaju i istražuju. Reciklirani predmeti i naprave, preuzeti iz kućnog ili šireg okruženja nadahnjuju i obogaćuju dječji svijet i njihovo učenje kroz igru, znatiželju i čuđenje.

Mali „znanstvenici“ se okupljaju oko recikliranog materijala istražuju, dogovaraju se, nude ideje i pretpostavke, rješavaju problemske situacije, kombiniraju materijale i stvaraju; u prilici su samoizražavanja. U igri recikliranim predmetima stvaraju nove, izmaštane svjetove, postaju i stvaraju ono što žele i što njihova beskrajna mašta može (postaju glumci, znanstvenici,majstori….).

Takvi „čarobni“, sakupljeni predmeti nude prilike za razvoj maštovitosti i kreativnosti te otvorenu, zajedničku igru, a da pritom zahtijevaju mala ili nikakva ulaganja. Također, predstavljaju odličan način za uspostavljanje kvalitetnije suradnje s roditeljima (sakupljačke aktivnosti, boravak roditelja u skupini, radionice…) i njihovu uključenost u život vrtića.
Ivana Pandurić, odg.

Close Menu