Upis u vrtić

Upis u vrtić (od 20.04.do 05.05.2017.)

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Novi, daje se sljedeća

OBAVIJEST

o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za

pedagošku 2017./2018. godinu

Dječji vrtić Sisak Novi primat će zahtjeve za upis djece predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u razdoblju od 20. travnja 2017. do 05. svibnja 2017. godine.

1. Redoviti program:

– cjelodnevni (7-10 sati)

– poludnevni (4-6 sati)

U objektima Vrtića : Maslačak (Caprag), Radost (Caprag), Tratinčica (Zibel), Sunce (Brzaj)

2. Program predškole

Za upis je potrebno ispuniti zahtjev u kojem je sadržan popis potrebnih dokumenata. Isti se može podići u objektu Maslačak pred tajništvom svaki radni dan od 9 do 14 sati na adresi Hrvatskog narodnog preporoda 33, Sisak ili preuzeti na ovoj stranici.

Zahtjevi se mogu dostaviti poštom ili osobno na adresu Vrtića (Hrvatskog narodnog preporoda 33) radnim danom u vremenu od 9 do 14 sati.

Rezultati upisa biti će objavljeni na svim objektima Vrtića i na web stranici najkasnije do 1. srpnja 2017. godine.

Napomena: potrebni dokumenti navedeni u zahtjevu obvezno se prilažu zahtjevu za upis. Zahtjevi za upis koji ne sadrže ove priloge neće biti uzeti u razmatranje.

 

Zahtjev za upis 2017

Zahtjev za upis u program predškole

Izjava o broju članova