Upis u vrtić

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)  i članka 49., točka 2. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Novi , daje se sljedeća

OBAVIJEST

o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2019./2020.godinu

 

Dječji vrtić Sisak Novi  primat će zahtjeve za upis djece predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u razdoblju od 23. travnja 2019. do 08. svibnja 2019.godine.

SISAK NOVI 

1.Redoviti program :

– cjelodnevni (7-10 sati )

– poludnevni (4-6 sati )

U objektimaVrtića :Maslačak, Radost, Tratinčica,Sunce.

2.Program predškole

Za upis je potrebno ispuniti zahtjev u kojem je naveden  popis potrebnih dokumenata. Isti se može podići u tajništvu svaki radni dan od 9 do 15 sati. Za Dječji vrtić Sisak Novi na adresi Hrvatskog narodnog preporoda 33 ili preuzeti na web stranici Vrtića: www.vrticsn.hr .

Rezultati upisa biti će istaknuti na svim objektima vrtića i objavljeni na oglasnim pločama vrtića najkasnije do 01. srpnja 2019. godine.

Napomena: potrebni dokumenti navedeni u zahtjevu obvezno se prilažu zahtjevu za upis. Zahtjevi za upis koji ne sadrže navedene priloge neće biti uzeti u razmatranje.

Zahtjev za upis u vrtić 2019

Zahtjev za upis u vrtić 2019 doc

Izjava o broju članova